“Буди креативан – осигурај своју будућност“ почетна радионица

 

46520620_2484714191543953_6070703970999861248_o

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Средња стручна школа „Бранко Радичевић“ из Руме приступила је Конзорцијуму за реализацију пројекта “Буди креативан – осигурај своју будућност“ који финансира Европска Унија путем програма Ерасмус+ у области Кооперације за иновације и размену добре праксе. Партнери на овом пројекту су Економска и управна школа Осијек и Уметничка школа “Енрико и Умберо Нордио“ из Трста, а координатор пројекта је Научни центар за креативни развој Идеалл.
Најважнији приоритети који треба да се реализују применом пројекта у наредном двогодишњем периоду су: (а) развој, имплементација и промоција неформалних образовних метода; (б) унапређење предузетничког смисла и способности; (ц) спремност и мотивисаност ученика за индивидуално и групно креативно размишљање; (д) унапређен процес генерисања идеја код ученика у складу са пословним и тржишним условима; (е) оспособљеност ученика за претходну процену идеја; (ф) усмереност ученика на иновативно предузетништво; (г) транснационално повезивање ученика и заједничко представљање идеја бизнис заједници на међунардној манифестацији.
Са становишта индивидуалног ученика, резултати који се очекују су следећи: (а) јачање самопоуздања – поверење у своје сопствене могућности и вредности; (б) ослобађање од аутоцензуре; (ц) ослобађање од синдрома “Глас пресуде”; (д) способност латералног размишљања; (е) способност за размишљаје изван стандардних шаблона; (ф) способност за креирање и евалуацију оригиналних и корисних идеја; (г) развијање социјалне комуникације.
Пројекат је произашао из потребе да се одговори на изазове 4-те индустриске револуције која ће, према референтним научним студијама Универзитета Оxфорд, у наредних 10-15 година укинути половину садашњих занимања, а предност у запошљавању дати креативним људима са високом социјалном интелигенцијом, што садашњи систем образовања, заснован претежно на меморисању чињеница неће моћи да обезбеди. Евидентан је недостатак слободних радних места на тржишту који у скорој будућности неће бити решен, због чега је висок проценат незапослених, посебно младих, у Србији, Хрватској и Италији. Активности наведеног пројекта управо одговарају на ове потребе.

4 us 14 us 24 us 34 us 44 us 5