За ваше ДОБРЕ ОДЛУКЕ!

Стручни сарадник Оливера Амиџић у сарадњи са Тимом ШКОЛЕ одабрали су за будеће средњошколске корисне сајтове. Добра одлука увек је с ОМЕХОМ!

Тестови професионалне орјентације за ученике:

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/profobl.php#;

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/olicnosti.php#upitnik;

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/sposobnosti.php;

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/upitnik_po.php;

Тестови и за РОДИТЕЉЕ:

http://www.mcb.rs/blog/psiholoski-test-kakav-ste-roditelj/;

http://www.savremena-gimnazija.edu.rs/kutak-za-roditelje/test-za-roditelje/;

http://stil.kurir.rs/porodica/53098/psiho-test-za-roditelje-10-pitanja-otrkivaju-kako-se-snalazite-u-ulozi-zivota;

http://www.iths.edu.rs/test-za-roditelje/;