Извештај стручног усавршавања из Португалије

Стручно усавршавање три наставника у Португалији Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области: образовање,млади и спорт. У области образовања овај програм, између осталог, има и приоритете да оснажи везу образовања са светом рада, створи додатне вредности за европски простор образовања као и да повеже земље чланице у дефинисању … Continue reading Извештај стручног усавршавања из Португалије