Кувар/конобар-предмети

I разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко и здравствено васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Хемија
Здравствена култура
Основе туризма и угоститељства
Куварство
Исхрана
Професионална пракса
Грађанско васпитање/Верска настава

II разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко и здравствено васпитање
Математика
Екологија и заштита животне средине
Куварство
Економика туристичких и угоститељских предузећа
Туристичка географија
Професионална пракса
Грађанско васпитање/Верска настава

III разред

Српски језик и књижевност
Социологија са правима грађана
Физичко и здравствено васпитање
Математика
Историја
Куварство
Националне кухиње
Основе услуживања
Предузетништво
Грађанско васпитање/Верска настава