Моделар одеће-предмети

                 I разред:

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Биологија
Основе техничког цртања
Цртање и сликање
Текстилни материјали
Технологија израде одеће
Практична настава
Изборни предмет (Верска настава/Грађанско васпитање)

 

                 II разред:

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Физичко васпитање
Математика
Цртање и сликање
Технологија текстила
Текстилни материјали
Технологија израде одеће
Моделовање одеће
Практична настава
Изборни предмет (Верска настава/Грађанско васпитање)

 

                 III разред:

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Социологија
Физичко васпитање
Математика
Технологија текстила
Дизајн текстила
Примена рачунара
Технологија израде одеће
Моделовање одеће
Практична настава
Изборни предмет (Верска настава/Грађанско васпитање)

 

                IV разред:

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Устав и права грађана
Савремено одевање
Примена рачунара
Технологија израде одеће
Моделовање одеће
Практична настава
Изборни предмет (Верска настава/Грађанско васпитање)