Одобрен пројекат Еразмус+

САЖЕТАК ПРОЈЕКТА

Средња стручна школа “Бранко Радичевић” је релативно млада и мала школа, али са пуно настваника који су велики ентузијасти. Први пут учетвујемо у програму Еразмус+ мобилности. Путем овог пројекта желимо да наша школа постане видљива по квалитету и образовању како у локалној заједници тако и у региону. То ће бити корисно за наше ученике и будуће генерације које ће уписивати нашу школу. Родитељи, ученици ће бити сигурни у добар квалитет рада школе која ће им након завршеног школовања обезбедити и омогућити запослење. Исто тако ове пројектне активности добре су за оснаживање колектива, могућност личног усавршавања, евалуација свог практичног рада, могућност отварања нових профила, више могућности за запосљење стручног кадра. У овом пројекту учествује тим од 8 наставника следећих профила – наставник матерњег језика, наставник правне групе предмета, наставник ИТ, наставник хотелијерства, наставник дизајна одеће, наставник маркетинга, педагог и директор школе. Наставници су бирани на основу компетенција, претходних искустава као и личне мотивисаности за учешће у пројекту. Свако од њих представља по један профил или област у нашој школи и у складу са тим свако има конкретне задатке у главним активностима и активностима и након мобилности. За партнерску школу одабрали смо школу из Португалије која је велики интернационални центар и која нам је понудила широк спектар усавршавања и знања у “job shadowing”, између осталог посећивање часова које би се одвијале на енгклеском језику, јер има образовне профиле који се изучавају у нашој школи. Понудили су нам могућност различитих курсева и учење португалског језика. Школа има добар сајт са ког смо видели да имају велики број наставних и ненаставних активности, као и веома добру опремљеност школе. Школа је веома активна у бројним пројектима и имају великог искуства у Еразмус програму. Брага је велико место, познато по различитим сегментима културе, спорта, едукације. Наша партнерска школа је велики центар која добро сарађује се привредом те на тај начин ћемо сигурно научити пуно тога и тако развити сарадњу са нашом привредом. Осам наставника учествује у мобилности на тај начин што ће посетити школу у Португалији. Формираћемо тим од по 4 учесника. Прва два месеца нам је период за припрему мобилности (курсеви језика, интеркултуралне радионице, ….) Прва група ће ићи половином новембра 2017. након чега следи период десеминације (извештаји, радионице, угледни часови). Друга група одлази на размену средином марта 2018. По повратку имају период за извештавање до јуна месеца када је и ударни термин за презентацију школе. За време годишњих одмора наставника у периоду јул-септембар, имаћемо простора за медијска гостовања као и за додатну десеминацију (умрежавање нових школа, стручни скупови, писање брошура…) Посета сваког тима трајаће пет дана. У том периоду наставници ће пратити колеге на њиховом послу, ићи ће на различите врсте активности у којима ће упознати културу, језик и традицију ове школе као и града.
Конкретни циљеви као и дугорочна корист јесу видљивост наше школе првенствено на локалном нивоу, као и већи упис ученика, извођењем квалитетније наставе уз координацију квалитетно обучених наставника који ће допринети приближавању европским вредностима као и усклађивања приступа настави и на тај начин ћемо побољшати сопствени рад, вештине, информисаност и елоквентност и тиме ће нас учинити видљивим на конкурентном нивоу. Бићемо део европског образованог система ка чему ми тежимо.

Пројекат потписују Даниела Васић, Ивана Станковић и Ивана Капетановић. На следећем линку можете видети резултате конкурса. Наша школа нашла се међу 9 одабраних школа које су конкурисали за пројекат. Браво за нас и нашу школу!!

http://erasmusplus.rs/projekti-finansiranje-ka1vet/