Одобрен пројекат “Усвајамо знање за школу и живот”

Подржан од:

Print

 

Чланови тима за писање пројекта Средње стручне школе “Бранко Радичевић” Ивана Станковић, Ивана Капетановић и Даниела Васић као координатор пројекта, написале су пројекат под називом “Усвајамо знање за школу и живот ” и поднеле предлог пројекта Фондацији Темпус. Оценом екстерних евалуатора, наш пројекат  одобрен је за финансирање. Вредност пројекта је 9.156 еура за мобилност 6 наставника ради стручног усавршавања.
Фондација Темпус је основана 2002. године, ради омогућавања учешћа Републике Србије у Темпус програму, чији је циљ подршка унапређењу високог образовања. Од 2014. је надлежна за спровођење компоненте образовања у оквиру великог програма Еразмус+ за образовање, младе и спорт.

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области: образовање, млади и спорт. У најширем смислу, програм Еразмус+ у области образовања има следеће приоритете: унапредити и подржати развој свих нивоа образовања, ојачати везе између формалног, неформалног и информалног учења, оснажити везу образовања са светом рада, створити додатне вредности за европски простор образовања, повезати земље чланице у дефинисању образовних политика.

У оквиру горе наведених активности наша школа, ССШ “Бранко Радичевић” из Руме поднела је предлог пројекта и добила могућност да учествује у реализацији активности које су нове за Србију. Пуну подршку чланови тима су имали и даље имају од директора школе Мирка Зрнића, који је препознао важност учешћа наше школе у оваквом програму. Србија први пут учествује у оваквој врсти пројеката који су од ове године доступни и за средњошколско образовање.

Од 27 пријава пројеката у области стручног образовања у Србији, 9 је одабрано за финансирање.
Наши наставници имаће могућност да се едукују у реномираној школи, тј. институту у Португалији, на јесен као и у пролеће наредне године. У процесу дуалног образовања који је актуелан и у повоју у Србији, наставници и ваннаставно особље школе стећи ће актуелна знања и умећа из личних области едукације.
Напомињем да је овај пројекат ЕУ у оквиру Ерасмус+ програма тек почетак наше сарадње и да се у наредној школској години планирају доста обимнији пројекти и размене наставника, али и ученика са земљама ЕУ.
До сада у нашој школи постоје интеркултуралне размене са Русијом као и са Швајцарском, где сваке године наши најбољи и најактивнији ученици имају прилику да осете и доживе другачију врсту образовања ван своје земље. Ове размене постоје у оквиру активности Клуба толеранције, који води проф.Ивана Станковић. Ове активности су ван Ерасмус+ програма.
“Усвајамо знање за школу и живот ”

Даниела Васић, координатор пројекта

 

Aksal - LOGO

 

Лого пројекта