Правни техничар-предмети

I разред:

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Музичка уметност
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Државно уређење
Основи права
Пословна и службена кореспонденција
Изборни предмет (Верска настава/Грађанско васпитање)

II разред:

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Социологија
Историја
Ликовна култура
Физичко и здравствено васпитање
Математика
Географија
Физика
Основи права
Психологија
Латински језик
Пословна и службена кореспонденција
Основи радног права
Биротехника
Изборни предмет (Верска настава/Грађанско васпитање)

III разред:

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Физичко и здравствено васпитање
Математика
Логика
Основи економије
Основи матичне евиденције
Пословна и службена кореспонденција
Основи радног права
Основи правних поступака
Пословни правног предмета
Секретарско пословање
Изборни предмет (Верска настава/Грађанско васпитање)

IV раздред:

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Физичко и здравствено васпитање
Математика
Филозофија
Устав и право грађана
Статистика
Пословна и службена кореспонденција
Основи радног права
Основи правних поступака
Пословни правног предмета
Основи реторике и беседништва
Изборни предмет (Верска настава/Грађанско васпитање)