Сарадње са предшколском установом “Полетарац”-објекат “Ливаде”