Финансијски техничар-предмети

                I разред:

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Физичко и здравствено васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Екологија
Хемија
Основи економије
Пословна економија
Рачуноводство
Савремена пословна кореспонденција
Изборни предмет (Верска настава/Грађанско васпитање)

 

                 II разред:

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Физичко и здравствено васпитање
Математика
Основи економије
Пословна економија
Рачуноводство
Савремена пословна кореспонденција
Основи финансија
Економска географија
Финансијско пословање
Изборни предмет (Верска настава/Грађанско васпитање)

 

                III разред

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Социологија
Физичко и здравствено васпитање
Математика
Рачуноводство
Статистика
Право
Пословне финансије
Јавне финансије
Банкарско пословање
Пословна информатика
Изборни предмет (Верска настава/Грађанско васпитање)

 

                 IV разред:

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко и здравствено васпитање
Математика
Статистика
Право
Пословне финансије
Јавне финансије
Девизно и царинско пословање
Банкарско пословање
Осигурање
Пословна информатика
Изборни предмет (Верска настава/Грађанско васпитање)