Фризер-предмети

I разред:

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Физичко и здравствено васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Екологија и заштита животне средине
Познавање препарата
Основе анатомије и физиологије
Практична настава
Изборни предмет (Верска настава/Грађанско васпитање)

II разред:

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко и здравствено васпитање
Математика
Музичка уметност
Ликовна култура
Физика
Хемија
Познавање препарата
Хигијена
Прва помоћ
Психологија
Практична настава
Изборни предмет (Верска настава/Грађанско васпитање)

III разред:

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко и здравствено васпитање
Хемија
Устав и права грађана
Основе дерматологије
Књиговодство
Естетско обликовање фризура
Практична настава
Изборни предмет (Верска настава/Грађанско васпитање)