“Хајде да се играмо и рециклирамо” ХИТ РАДИОНИЦА “ШВАЈЦАРАЦА”14.03.2018

5Део њиховог ангажовања и примене стечених знања је радионица

Хајде да се играмо и рециклирамо“           „Let`s play and recycle

 као допринос подизању свести заједнице о значају рециклаже и одвајању отпада.

МНОГО ВИШЕ