Author Archives for Skola Skola

Одлазак у Португалију

November 13, 2017 10:14 am Published by Leave your thoughts

Ове недеље три наставника обављају финалне припреме пред одлазак у Португалију на стручно усавршавање. Одлазак у Португалију www.ruma.rs