“Social enterprises for youth potentials development”

Пројекат се фокусира на оснаживање младих у социјалном предузетништву са циљем повећања њихових капацитета за самозапошљавање и активно укључивање у друштво и друштвене промене. Остваривање основног циља пројекта се огледа кроз операционализацију два специфична циља, подстицање предузетничког капацитета за самостално покретање и успешно вођење социјалног предузећа уз подршку при оснивању сопственог социјалног бизниса.

Пројекат се финансира из средстава Европске уније који Удружење спроводи у сарадњи са Министарством финансија – Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, а подржан је и од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства омладине и спорта.

Период имплементације пројекта траје до 23.12.2020. године.