Економски техничар

Економски техничар је смер који образује ученике из области економије, права и администрације у трајању од четири године. По завршетку школовања економски техничар обавља књиговодствене, комерцијалне, рачуноводствене или послове на истраживању тржишта. Економски техничар је занимање које од ученика захтева особине као што су: тачност, уредност, организованост, темељност, одговорност и самопоуздање.

ПРЕДМЕТИ

У школској 2016/2017. години у Средњој стручној школи “Бранко Радичевић” постоји једно одељење смера економски техничар у првом разреду (1Е – разредни старешина Мира Томић), једно одељење у другом разреду (2Е – разредни старешина Јелена Мајсторовић), једно одељење у трећем разреду (3Е – разредни старешина Драгана Ћорковић) и два одељења матураната овог смера (4Е1 – разредни старешина Мара Рајић и 4Е2 – разредни старешина  Сања Кошутић).