Клуб Т

У Средњој стручној школи “Бранко Радичевић” већ седам година постоји Клуб толеранције који окупља ученике у ваннаставним активностима. Циљ јесте да се млади неформално образују на теме: недискриминација, толеранција, дечија и људска права, различитости, једнакости…

Имамо просторију клуба коју користимо за радионице за креативна стварања, идеје. “Скривена” парола Клуба јесте да се пуно ради, ствара, учи, а да се за награду добије путовање – Швајцарска, Русија, Вишеград, Македонија, Фрушка гора, Вршац… дружења са младима из Србије, из мреже градова који су учествовали у великом пројекту Мултипликација – живети толерантно, који је трајао девет година (завршен 2015). Клуб и даље веома активно ради.

Много је едукованих младих током ових седам година (више од 400). Много њих наставило је у том правцу и након завршетка средње школе. Ненад Бошковић у почетку, а Ивана Станковић сада, као координатори КлубаТ су имали велику подршку колега (Оливере Амиџић, Бранке Андрић, Жаклине Неговановић и Драгане Мијић) и још пуно њих који су на себи својствен начин нашли место и начин рада унатар Клуба током ових година. Наравно, без подршке претходног директора Марка Лоша, а сада Мирка Зрнића, као и без подршке Локалне самоуправе, пројекат не би био могућ и одржив. Резултат је добра сарадња са другим институцијама у Руми, па и шире и велика видљивост и препознатљивост Клуба толеранције.

Више о активностима можете сазнати на интернет страницама Клуба Толеранције.