Наставно особље

Стручно веће – српски језик и књижевност:

Панчић Бранислава, професор српске књижевности и језика

Додић Наташа, мастер професор књижевности и језика – србиста

Усорац Ивана, професор југословенске књижевности

Танасић Весна, професор српске књижевности и језика

Васић Даниела, професор српског језика и књижевности

Зличић Јелена, мастер професор језика и књижевности – србиста

Јовановић Сузана, професор српског језика и књижевности

Фаркић Вадоц Софија, професор српског језика и књижевности

 

Стручно веће математичара:

Андрић Бранка, дипломирани математичар

Зарић Миливој, дипломирани математичар

Сабо Катарина, дипломирани математичар

 

Стручно веће – страни језици:

Марковић Маја, професор енглеског језика и књижевности (енглески језик)

Паскаш Маја, професор енглеског језика и књижевности (енглески језик)

Хорват Јелена, професор енглеског језика и књижевности (енглески језик)

Миладиновић Бојана, професор енглеског језика и књижевности (енглески језик)

Чојчић Оливера, професор енглеског језика и књижевности (енглески језик)

Најић Анђелка, професор енглеског језика и књижевности (енглески језик)

Бабић Владимир, професор немачког језика и књижевности (немачки језик)

Мијић Драгана, професор румунској језика и књижевности (латински језик)

 

Стручно веће – физичко васпитање:

Живковић Живорад, професор физичког васпитања – дипломирани тренер кошарке

Игњатовић Биљана, професор физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут

Илић Маја, мастер професор физичког васпитања и спорта

Бранковић Миливој, Факултет спорта и физичког васпитања

 

Стручно веће информатичара:

Станковић Ивана, мастер информатичар

Драгојевић Данијела, дипломирани инжењер организационих наука – менаџмент

 

Стручно веће – историја, биологија, географија:

Марић Јасмина, професор историје

Томић Мира, дипломирани биолог

Стојановић Јелена, професор биологије

Стојановић Љубица, дипломирани географ

 

Стручно веће – физика, хемија:

Самац Рената, мастер хемичар

Рајић Мара, дипломирани инжењер технолог

Станковић Станко, Факултет техничких наука

 

Стручно веће – филозофија, социологија, психологија, грађанско васпитање, верска настава:

Батало Бојан, професор филозофије

Маравић Бранко, професор социологије

Петровић Стојисављевић Милица, дипломирани психолог

Мишчевић Милица, професор педагогије

Лончаревић Нада, дипломирани политолог

Весић Ненад, мастер теолог

Писместровић Анита, мастер – филозофски факултет

 

Стручно веће – ликовна и музичка култура:

Стојановић Ђорђе, дипломирани историчар уметности

Обрадовић Милорад, академски музичар професор

 

Стручно веће економиста:

Мајсторовић Јелена, дипломирани економиста

Николић Берток Мирјана, дипломирани економиста

Ћорковић Драгана, дипломирани економиста

Тепшић Мирјана, дипломирани економиста

Стојисављевић Миле, дипломирани економиста

Кошутић Сања, дипломирани економиста и мастер инжењер организационих наука

Станојчић Јована, мастер инжењер менаџмента

Кромпић Јелена, мастер инжењер менаџмента

 

Стручно веће правника:

Ненадић Весна, дипломирани правник

Капетановић Ивана, дипломирани правник

Марковић Јелена, дипломирани правник

Павловић Нада, дипломирани правник

 

Стручно веће текстилаца:

Бошковић Биљана, мајстор – спец. за производњу одеће

Билић Татјана, инжењер текстилне технологије

Жујић Зорица, дипломирани текстилни инжењер

Тодоровић Бранкица, инжењер технологије за текстилну конфекцију

Радић Жељко, магистар уметности из области зидног сликарства

 

Стручно веће угоститеља:

Шарац Милка, струковни менаџер ресторатерства

Димковић Борислав, менаџер хотелијерства

Бошковић Ненад, менаџер хотелијерства – ресторатерство

Ђорђевић Душан, специјалиста кувар

Степановић Никола, струковни менаџер гастрономије

 

Стручно веће фризера:

Трипић Даница, креатор женских фризура

Матијевић Татјана, креатор женских и мушких фризура

Сазданић Александра, креатор женских и мушких фризура