ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК (есДНЕВНИК)

EDNEVNIK-1

Електронски дневник службено се зове есДневник, што је скраћеница од ”електронски систем дневник”.
Циљ пројекта електронског дневника је објективније и ефикасније вођење евиденције о образовно-васпитном раду ученика. Повећање објективности се односи на реалније оцењивање, јер је наставницима онемогућен увид у оцене из других предмета, а тиме и стицање предрасуда о знању ученика. Ефикасност се огледа и у смањењу административног рада наставника, јер се све потребне евиденције налазе на једном месту. Постигнут је и увид у наставни процес у реалном времену и тиме омогућено превентивно деловање.
Додатно, приликом интересовања родитеља о напретку детета, наставнику је у електронском дневнику омогућено да показује евиденције само о том детету. Такође, примењено решење омогућава родитељима индивидуални увид у евиденције о ученику путем Интернета.
Пројекат имплементације електронског дневника почео је пилот пројектом у школској 2017/2018. години, а настављен је главним пројектом у школској 2018/2019. години. 

Picture1

generisanje naloga za roditelja PDF dokument