Наши гости из Португалије

Посета представника португалске школе нашој ССШ “Б. Радичевић”  Град Барселос