ШВАЈЦАРСКА – наши ученици

Програм интеркултуралне размене деце Pestalozzi Childrens Fondation омогућио је и ове године интеркултурално учење нашим ученицима у Трогену (Швајцарска) у периоду од 30.01. до 13.02. 2018 године. Као је било у Швајцарској?