“ПО ЗНАЊУ СЕ ИЗДВАЈАМО“

ПРОЈЕКАТ “ПО ЗНАЊУ СЕ ИЗДВАЈАМО“

Извештај након мобилности у Турској у области стручног усавршавања и

обука у оквиру пројекта „По знању се издвајамо“

Мобилност ученика и наставника ССШ „Бранко Радичевић“ је реализована у периоду од
31.3. – 14.4.2022. године у Турској, у оквиру пројекта „По знању се издвајамо“, Ерасмус+
програма. На мобилност је ишло 12 ученика из три образовна профила наше школе, и то
по четири из смера Конобар – Кувар, у пратњи професора Бошковић Ненада, четири из
смера Моделар одеће, у пратњи професорке Тодоровић Бранкице, четири ученика из
смера Економски техничар, у пратњи професорке Павловић Наде и заменик директора по
пројекту, Јасмина Марић.
Током двонедељног боравка у Турској, у Тарсусу, ученици су, заједно са својим
наставницима, обављали своје пројектне задатке:

  • Групу ученика смерова Конобар – Кувар су чинили ученици: Гајић Никола (конобар,
    2у), Илкић Ђорђе (конобар, 2у), Маринковић Филип ( кувар, 1у) и Вукмановић
    Тадија (кувар, 2у)

Пројектним активностима је предвиђено да ученици, кроз обављање стручне праксе у
ресторану, усаврше своје вештине и знања, као и да побољшају своје језичке и социјалне
компетенције. Домаћини су били менаџер и особље ресторана „ Отантик“, Тарсус.
Ресторан се налази на водопаду реке Тарсус и познат је по припреми јела на
традиционалан начин. Јела се припремају на жару (ћумур) и у кружној пећи (фуруни), у
којој се пеку лепиње и јуфке, кувају и гратинирају јела. Ту су ученици имали прилику ,
између осталог, да раде са намирницама и зачинима који нису карактеристични за Србију,
као што су: јагњеће и овчије месо, морске рибе (орада и бранцин), булгур, бамија, сос од
нара за салате, сумак,… Учествовали су у припреми и сервирању специфичних јела турске
кухиње: донер кебаб, шиш кебаб, адана кебаб, хумус, ћуфте, долме, лахмаџун, пилав,… У
делу ресторанског услуживања ученици су били у прилици да уоче разлике у навикама
гостију (нема алкохолних аперитива нити вина уз јело). Вероватно је на ово утицало и то
што је у току био рамазански пост. Такође, постоје мале разлике у припремним радовима
у сали ресторана, као и у техници услуживања пића и јела. Брзо су се навикли на
услуживање најчешћег пића/напитка у Турској, а то је турски црни чај, којег услужују у
ватросталним чашама, у облику мале вазе. Неизбежно је поменути и турске посластице:
баклава са орасима или пистаћима,тулумбе и урмашице, кадаиф, разне алве, ратлук у
безброј укуса, сутлијаш, муалеби и кунефе (кадаиф резанци са козјим сиром, посут
млевеним пистаћима).


– Групу ученика смера Економски техничар су чиниле ученице 2е одељења: Папић Марија,  Петровић Теодора, Вукајловић Наташа и Коњевић Калина 

Ученице су током двонедељног боравка у Тарсусу обављале стручну праксу код Сертификованог
(лиценцираног) јавног рачуновође – Осман Сцулареи. У турском рачуноводственом систему CPA
(Certified Public Accountancy) – Сертификовани јавни рачуновођа – је звање које се стиче након
испуњавања специфичних образовних и радних услова и положеног стручног испита, за разлику
од обичног рачуновође који је стекао диплому само из рачуноводства. Значи да CPA има више
образовање у области рачуноводства у односу на рачуновођу који није стекао ово звање. Такође,
CPA има дозволу да обавља одређене послове које редовне рачуновође не смеју. Сертификат –
лиценцу додељује национално професионално тело ТУРМБОР – Унија комора овлашћених јавних
рачуновођа Турске, чије све активности су под надзором Министарства финансија Турске.
Рачуноводствена канцеларија у којој су ђаци обављали своју праксу по наведеном пројекту као
“сенка на послу” има пет запослених радника и обавља широк спектар рачуноводствених и
административно-правних послова. Постоји широк спектар програма који се користе у
рачуноводству у Турској, а рачуноводствена канцеларија Османа Сцулареиа користи Summit
softwere. Свакодневни рачуноводствени задаци обухватали су: одржавање законских
рачуноводствених главних и помоћних књига, књиговодство свих примарних докумената у складу
са законским захтевима, услуге плаћања и потраживања, управљање готовином и администрација
банковног плаћања, услуге лизинга и кредита, консултантске услуге за управљање акцијама,
месечно затварање рачуна, извештаји о добитку и губитку, биланс стања, новчанитокови…
Коришћење напредног софтвера омогућава аутоматско књижење са уносом података само једном, генерисање, брзу и лаку предају образаца и једноставан приступ свим потребним сервисима. Програм који користе омогућава да се за кратко време направи велики број различитих извештаја и анализа који дају широк спектар важних информација у вези са пословањем. Цео концеп рада заснован је на томе да се упросте и убрзају оперативне активности и да се тако олакша праћење прихода и расхода по најразличитијим категоријама, а тако и генерално омогући и убрза процес доношења пословних одлука.
Знање стечено на овај начин биће драгоцено у даљем школовању ученика и усавршавању
наставника. Новине у начину рада биће примењене на будућим часовима и на тај начин
представљене и другим ученицима.

Групу ученика смера Моделар одеће су чинили ученици: Ђевелекај Маријела (3мо),
Ковачевић Ивана (3мо), Баклаић Андреј (3мо) и Билић Андреа (4мо)

Ученици су заједно са наставником посетили компанију „СА-ДЕМ“, која се бави израдом
униформи за школе и костима за њихове свечаности. Упознали су се са комплетном
производњом од идеје до реализације. Они уговарају послове са школама, реализују и
испоручују готове производе. Користе разне врсте материјала памук, сатен,тил, филц,
вештачку кожу. Власница компаније је Ajše Your. Затим су ученици обављали праксу у
уметничкој школи где их је наставница Фатма Сахин упутила у процес израде одевних
предмета и аксесоара од рециклираног материјала.


Ученици су прошли кроз цео процес производње. Поучени овим искуством, у договору са
колегиницама, одлучили смо да се на републичком такмичењу представимо као школа са
изложбом одевних предмета израђених од старог тексаса.
Наставник практичне наставе текстичства наше школе посетила је домаћинску школу и
колега ју је упутио у процес реализовања наставе и упознао са њиховим софтвером који
користе у конструисању и моделовању одеће.
Обишли смо и музеј старе школе гду су ученици могли да виде како се некада учила
израда одеће и иста израђивала.
Обављањем ове праксе ученици су стекли нова знања и вештине, боље схватили сам
процес производње и проширили своје знање енглеског језика.

Заменик директора по пројекту, Јасмина Марић, је у оквиру пројектних задатака имала интезивну комуникацију са локалним координаторима,
као и са директорима средњих школа, које је посетила. Разговори су вођени на различите теме – како функционише образовни систем у
Турској; како изгледа непосредна настава са ученицима; тешкоће са којима су се сусретали током периода наставе „на даљину“ и како су их савладавали; техничка опремљеност школа; дигиталне компетенције
запослених; мотивисаност ученика за рад и ангажовање у наставном процесу; рад са осетљивим групама ученика; промоције школа; учешће у Еразмус+ пројектима и искуства. Домаћинима је објашњено како све
ово функционише у Србији, након чега су, кроз дијалог, уочавали сличности и разлике у образовним системима Србије и Турске. Током боравка у Националној управи за образовање округа Тарсус,обављени су конструктивни разговори о образовном систему у Турској, са дирктором Метин Мехмедом.

Директор струковне и техничке анатолијске гимназије „Ashabi Kenf“ ,Ерхан Бозкурт,
упознао нас је са образовним профилима у школи у којој ради, па нас је повео у обилазак
исте. Oбзиром да је школа, по образовним профилима које едукује, слична нашој, било
нам је врло интересантно током посете, јер смо могли да видимо какве имају услове за
одвијање како редовне, тако и практичне наставе. Школа образује куваре, конобаре,
рецепционере, собарице. Школу похађа око 400 ученика. Школски комплекс чине:
школска зграда, дом ученика и школски хотел отвореног типа.


Приликом посете „Tarsus Fatih anadolu lisesi“ (анадолијска гимназија), заменик директора школе,
је објаснио како изгледа наставни процес у њиховој школи и све друге појединости везане за
образовни рад. Разговарали смо о инклузији осетљивих група у образовни систем, како у Турској,
тако и у Србији. У Тарсусу, због свог геополитичког положаја, има много избеглица, укључујући
Сиријце, Афганистанце, Роме,… У образовни систем је укључено око 3300 сиријских ђака.
Класификовани су као људи у неповољном положају, па је спроведено много политичких
реформи, како би се они интегрисали. Бројни пројекти се раде кроз школе, на локалном нивоу,
како би тај процес интеграције текао што успешније. Највећи проблем са којим се сусрећу је тај
што сиријске избеглице не разумеју турски језик, а пружају отпор да га уче, што отежава и
успорава образовни процес.
Приликом обиласка школе и посете учионицама, у којима су ђаци имали наставу, директор школе
је показао паметне табле, које има свака учионица, како у школи у којој он ради, тако и у
апсолутно свим школама у Турској. Реформом образовања је то влада Турске обезбедила свим
школама. Међутим, и поред тога, дигитализација им представља велики проблем, нарочито у
руралним срединама. То је највише дошло до изражаја током пандемије, када је реализована
настава „на даљину“.
Упознавањем људи на различитим радним местима у образовању, разговори са њима, размена
стручних искустава, поређење образовних система у две државе, утицали су на донет закључак да,
без обзира у ком делу света се налазили, сви просветни радници и њихови директори имају исти
циљ – да су ту за сваког свог ученика и да раде све што могу у интересу школе, образовања и свог
друштва.

Након реализоване мобилности, сви
учесници наше школе су добили
сертификате.


Предусретљиви домаћини су организовали обилазак Тарсуса, а то је била шетња кроз историју
дужу од 6000 година (Асирија, антички Рим и Грчка, хришћанство и ислам, родно место апостола
Павла, место где су се срели Клеопатра и Марко Антоније, Пут свиле,…). Сви учесници мобилности
су имали прилику да након радних задатака, слободно време проведу у културолошким посетама
оближњим градовима и местима: Мерсин, Адана, Кападокија, где су се упознали са традицијом и
културом Турске, а кући су се вратили богатији за велико искуство. Ученици, заједно са својим
наставницима, су и овог пута били достојанствени представници своје школе, свог града и државе.

Тим наставника и ученика са мобилности