ПРОЈЕКАТ “ПО ЗНАЊУ СЕ ИЗДВАЈАМО“

pozivnica za otvaranje

Средњој стручној школи  „Бранко Радичевић“ из Руме одобрен  је  пројекат “ПО ЗНАЊУ СЕ ИЗДВАЈАМО“ (КА- 2019-1-РС01-КА102-000560) Пројекат обухвата мобилност ученика у наставника- који финансира Европска Унија путем програма Ерасмус+ .

Партнери на овом пројекту су из италијанске области  Reggio di Calabria:

  1. Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria
  2. . COMUNE DI REGGIO CALABRIA
  3. . V.E.M. srls
  4. . I.T.I.S. “PANELLA – VALLAURI”
  5. Camera di Commercio Reggio Calabria

Средња стручна школа „Бранко Радичевић“ ће у овај пројекат укључити 12 ученика из три области: угоститељство, дизајн одеће и економија, 3 наставника и директора школе. Циљ пројекта је усавршавање у смислу звања, радног окружења и праћење нових потреба на тржишту рада. Пројекат траје годину дана.

Мобилност треба да се одржи крајем марта.  Наставници ће посматрати рад својих колега, ученици  ће имати  прилику да похађају наставу у оквиру своје области образовања и да посећују компаније у којима имају практичну обуку. Директор ће разговарати са директором  школе партнера пројекта и представницима  општине и региона у Италији.

На овај начин подигли бисмо ниво квалитета наставе и поставили стандарде за остале школе. Ово би такође допринело укупном успеху школе и реформа увођења дуалног образовања и предузетничких активности ученика. Дугорочни  циљеви су стална видљивост наше школе на нивоу општине, бољи упис ученика, висококвалитетни наставни процес који раде обучени наставници који теже европском моделу наставе у чему  бисмо се  издвојили од конкуренције. Методологија која се примењује током мобилности састојат ће се од формалног учења, практичног рада и неформалног учења кроз радне састанке и презентације.

LOGO PO PO ZNANJU,... logosbeneficaireserasmusleft_en

„ПО ЗНАЊУ СЕ ИЗДВАЈАМО“

3.10.2019.(Четвртак)

Медијатека Средње стручне школе „Бранко Радичевић“Рума,у 13 часова

Уводна реч – Директор, Мирко Зрнић

Излагање:

 

  • Наставници који иду на мобилност
  • Ученици лидери који иду на мобилност
  • Даниела Васић,Ивана Станковић о самом пројекту
  • Питања, дискусија,медији
  • Коктел

OTVARANJE1

OTVARANJE 3

OTVARANJE 2