Author Archives for Skola Skola

Екскурзије

May 8, 2017 9:28 am Published by Leave your thoughts

Одржана је дводневна екскурзија првих година 3. и 4. маја. Обишли смо манастир Манасију, Ресавску пећину, град Ниш и преноћили... View Article


Проба

March 2, 2017 10:16 am Published by Leave your thoughts

jprovjaopsd fšdjfoj fešwfjfš pmkešfšp šjrešgš peršg kpškšerkšrkšperkšk krpk pškrgpk pškgrk pkpkerpkgp kpšerk ššrgjošrj ošgrjepo jojrpoj gopjroj opjreopjg opjgoprj gopjrop jgro... View Article


Прослава Светог Саве и Дана школе

January 27, 2017 8:30 am Published by Leave your thoughts

ССШ „Бранко Радичевић“ Рума је 27. 1. 2017. године свечано обележила Светог Саву и Дан школе. Приредби су присуствовали гости из локалне самоуправе, привреде, свештенство, колектив школе, многобројни ученици и наши драги пензионери.