Getting Ready for European Distance Learning

Ово је Ерасмус + КА226 стратешко партнерство шест школа смештених у земљама широм Европе које се налазе у Грчкој, Португалу, Ирској, Исланду, Србији и Белгији. Његов назив је „Дигитална спремност за европско учење на даљину“ DIGITAL READINESS FOR EUROPEAN DISTANCE LEARNING 2020-1-EL01-KA226-SCH-094685 и трајаће 24 месеца. Све партнерске школе припадају средњем образовању, од којих већина стручном. Укључени наставници имају искуства у употреби ИКТ-а  и учењу на даљину много пре него што је Covid-19 наметнуо ограничења и за живот и рад у школи. Наставници  су такође ETwinner- и отворени за иновације.

Главни циљ пројекта је ажурирање дигиталних компетенција наставника и ученика партнерских школа увођењем нових web 2.0 алата, новог софтвера и метода који се могу користити како би учење на даљину било квалитативно и корисно за образовни поступак. Укључене школе  ће поделити своје знање и искуство у употреби ИКТ-а у образовању и заједно развијати наставни материјал. Овај наставни материјал ће се тестирати на виртуелној, мешовитој, али такође и на редовној настави, а биће постављен на пројектни твинспејс и блог како би био доступан сваком наставнику у укљученим школама и ван њих. Основне информације о пројекту, попут учесника, циљева и активности, мобилности и процедура, дистрибуираће се у облику билтена, а резултати ће се такође објављивати у облику е-књиге у којој ће сви партнери дати свој допринос.

Добро успостављена комуникација чак и пре него што пројекат започне путем Твинспејса, watsapp-а, група и мрежни састанци Вебек-а олакшавају координацију партнера и обећавају ефикасну сарадњу. С обзиром на то да је ограничење у раду услед  Covid-а, пројекат је кренуо кроз  Твинспејс где су се  наставници и ученици упознали, представљајући своје школске просторије и подручја живљења, а затим ће прећи на увођење пројектних циљева и започеће експериментисање са неким новим веб алатима.

Укупно ће бити реализовано шест интензивних недеља обуке за наставнике, од којих ће свака бити домаћин у другој партнерској земљи. Њихов садржај биће повезан са новим дигиталним алатима, различитим за сваку земљу домаћина, кроз презентацију, радионицу, дискусију-евалуацију, презентације о е-сигурности и инклузивности учења на даљину сваке земље и пројектне састанке за њену несметану примену. До краја пројекта планиран је само један састанак транснационалног пројекта како би се припремио његов коначни извештај.

Методе заједничке наставе које су партнери развили на основу нових технологија омогућиће да се убудуће спроводи више интердисциплинарних и интеркултуралних активности у свим институцијама укљученим у пројекат и боље учење на даљину. Ефикасност и атрактивност нових наставних решења тестираће се укључивањем ученика у локалне и стране мрежне активности спроведене коришћењем новонаучених дигиталних алата. Школе ће постати искусније у управљању европским пројектима, боље повезане са својим локалним мрежама и сигурније улагати у њихову интернационализацију.

Извештај о реализацији тренинга и координативног састанка на пројекту „Digital Readiness for European Distance Learning“

2020-1-EL01-KA226-SCH-094685

Ово је Ерасмус+ КА226 стратешко партнерство шест школа које се налазе у земљама широм Европе: Грчкој, Португалу, Исланду, Србији и Белгији. Његов наслов је “Дигитална спремност за европско учење на даљину” и трајаће 24 месеца. Почео је у марту 2021. И паралелно се одвија на платформи Етњиннинга. Све партнерске школе припадају средњем образовању, већина њих струковном. Укључени наставници имају искуство у коришћењу ИКТ-а и учењу на даљину.

Главни циљ пројекта је ажурирање дигиталних компетенција наставника и ученика партнерских школа увођењем нових алата web 2.0, новог софтвера и метода који се могу користити за учење на даљину квалитетно и плодно за образовни поступак.

Од 27.9.2021.до 2.10.2021. тим који су сачињавали наставници наше школе Јелена Стојановић,Ивана Станковић и Даниела Васић присуствовали су испред ССШ“Бранко Радичевић“ на првој обуци и координативним састанцима у Рејеквику на Исланду у школи Menntaskolinn I Reykjavik. Као председник Уније послодаваца Војводине и директор компаније Центар нових технологија из Руме присуствовао је Владимир Лалошевић. Његова улога је да повеже привредне тежње у побољшању образовних дигиталних алата у сфери роботике као ИТ компанија која ће такође бити присутна и дати свој допринос у реализацији обуке у нашој школи за све партнерске земље.

Укључене институције су поделити своје знање и искуство у употреби ИКТ у образовању и заједно развили наставни материјал. Овај наставни материјал биће тестиран на виртуелним, мешовитим, али и неким редовним часовима и биће постављен на твинспејс пројекта у оквири Етвининга и блога тако да буде доступан сваком наставнику у школама и ван њих. Активно је реализована обука у могућностима Team платформе за учење,Падлета,School computer system-a на Исланду.

Etwinning workshop at Secondary vocational school “Branko Radičević” Ruma,Serbia

Students of the Secondary Vocational School “Branko Radičević” had a workshop where they got
acquainted with the activities on the project. Teacher Daniela Vasić-teacher-etwinner showed them the
possibilities of communication with students on the project. establish communication. They were
suggested to post their avatar.
The students who were present at the workshop were delighted with the possibilities of communication
with 75 students who are on the platform from Portugal, Greece, Iceland and Belgium and are looking
forward to establishing new contacts.

ZA VIŠE INFORMACIJA POSETITE BLOG PROJEKTA  digiredil.blogspot.com


This image has an empty alt attribute; its file name is s1-700x394.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is s2-700x525.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is s3-700x315.jpg

Digitalna spremnost za evropsko učenje na daljinu (DIGITAL READINESS FOR EUROPEAN
DISTANCE LEARNING 2020-1-EL01-KA226-SCH-094685)
Srednja stručna škola „Branko Radičević“Ruma učestvuje u projektu Erasmus+programa sa
kolegama iz Grčke, koja je koordinator, Islanda,Portugala i Belgije. Ranije su se nastavnici i
direktori sastali na Islandu u Reijkjaviku, a sada je obuka održana u Belgiji u Brakelu u sednjoj
stručnoj školi GO! Atheneum Brakel koja se održala od 7. do 12. februara 2022. Ova škola
organizovala je radionice u kojima su nastavnici dobili nove metode učenja na daljinu koje su
primenjive u našem obrazovnom sistemu.Teme na obuci ticale su se 3D štampanja, virtuelnih
kretanja, programskih jezika i dizajniranja odnosno primene digitalnih alata kroz različite
predmete.
S obzirom na otežanu situaciju usled virusa covid 19 naša škola je ovom skupu prisustvovala
onlajn na radionica i sastancima timova.Kolege iz Belgije organizovale su odlične radionice koje
su nam prisustvom onlajn preneli.Dobili smo sav materijal u elektronskom obliku i pred nama
je vreme da primenimo naučeno u našoj školi.
U septembru očekujemo sve partnere u našoj školi kada ćemo mi biti domaćini jednog
digitalnog učenja na daljinu.Takođe, očekuju nas još aktivnosti u Portugalu i Grčkoj na istu
obrazovnu temu.

https://digiredil.blogspot.com/2022/10/

https://digiredil.blogspot.com/2022/10/publicity-of-ltta-activity-in-serbia.html

Ove je link ka blogu projekta

Састанак са представницима Уније послодаваца Војводине

Чланови пројектног тима Средње стручне школе “Бранко Радичевић” у Руму, Србија

године представила пројектне активности регионалном телу Уније послодаваца Војводине, чије је седиште

у Новом Саду, и истакао значај повезивања институција ради ширења

резултате пројекта. Чланови тима су у презентацији овог пројекта такође истакли

важност учешћа у дисеминацији пројекта с обзиром на то да ова институција – Унија

послодаваца Војводине је нестраначка и невладина организација послодаваца која

заступа интересе послодаваца и има преко 30.000 чланова привредних друштава и предузетника.

То је једина репрезентативна организација која заступа послодавце Војводине, која јој је дала право

мандат за заступање и одбрану интереса послодаваца на покрајинском нивоу са представницима

владе, синдиката и јавног мњења, преговарајући о свим конкретним проблемима послодаваца

и закључује уговоре ради заштите својих интереса анализира стање привреде и

предузетништва, питања у вези са радом и на основу тога предлаже измене прописа и

решења која обезбеђују безбедније пословање, већу конкурентност и повољнију економску

окружење за пословање.

Присутни су били представници Уније послодаваца Војводине из Новог Сада и Руме

састанак. Састанак је одржан у просторијама Центра за нове технологије у Руми 09.05.

2022. њихов члан и активно сарађује са школом на овом пројекту.