“Healthy and safety gastronomic products as potential for new employment”

О Програму

Прекогранични програм Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020 спроводи се као део Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и као такав је резултат заједничког планирања владајућих структура и осталих заинтересираних страна двеју држава. ИПА II подржава прекограничну сардњу са циљем промовисања добросуседских односа и друштвено-економског развоја уз подстицање европских интеграција. Програм анализира друштвено-економску ситуацију пограничног подручја, те поставља заједничке стратегије за решавање идентификованих проблема кроз одређивање заједничких развојних тематских приоритета. Програм је базиран на детаљној анализи изазова и специфичности програмског подручја. Укупно суфинансирање Европске уније за Програм прекограничне сарадње између Републике Србије и Босне и Херцеговине за период 2014-2020 износи 14,000,000 ЕУР.

О Пројекту

Средња стручна школа “Бранко Радичевић” из Руме у сарадњи са Средњошколским центром “Петар Kочић” из Зворника и Удружењем „Limitless“ из Београда реализује пројекта под називом “Здрави и безбедни гастрономски производи као потенцијал за запошљавање”, који се финансира средствима ИНТЕРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина. Укупна вредност пројекта износи 252,466.07 ЕУР.

Пројекат је усмерен на развој професионалних компетенција младих који ће током 18 месеци имати прилике да стекну нова гастрономска знања и вештине у циљу повећања конкурентности на тржишту рада. Креирање новог програма здраве исхране без алергена кроз школско предузетништво треба да омогући бољу перспективу за запошљавање и професионално укључивање младих. Здрава исхрана препозната је као заједнички развојни изазов у популацији младих, у оба погранична подручија, чиме је јасно дефинисан примарни друштвени проблем којим ће се бавити пројекат.

Током пројекта биће непосредно укључено преко 500 учесника, пре свих кувара, припадника осетљивих група, професора, младих, угоститеља и прехрамбених произвођача кроз различите програме обука, радионица, саветовалишта, прекограничних посета, јавних трибина, округлих столова и других промотивних активности. Такође, пројектном је предвиђено комплетно опремање школских кухиња у Руми и Зворнику чиме ће се оспособити производни погон за припрему будућих гастрономских производа. За потребе пројекта биће извршена анализа окружења у циљу тржишног позиционирања нових производа, припремљен едукативни материјал, успостављен веб портал као активан интернет сервис који ће омогућити бољу економску сарадњу у пограничном подручију. Очекивани резултати пројекта треба да допринесу стварању подстицајног окружења за младе уз одрживо решавање друштвених проблема запошљавања и правилног развоја младих.