О нама

Одлуком СО Рума од 25. маја 1990. године основана је наша школа под називом Средња текстилно – кожарска школа “Бранко Радичевић”. Одлуком САПВ од 30. марта 2004. године, наша школа се води под именом Средња стручна школа “Бранко Радичевић”.

Средња стручна школа „ Бранко Pадичевић“ у Руми, временом је израсла и стасала у средњу стручну школу која образује, васпитава и стручно оспособљава и усавршава ученике у 4 подручја рада са укупно 8 образовних профила.

Настава се одвија у савремено опремљеним  учионицама, кабинетима и радионицама.

Школа тренутно има преко 500 редовних ученика са којима ради и о којима на одређен начин брине око 80 запослених, од тога око 60 наставника.

У школској години која је пред нама, планирамо да упишемо 6 нових одељења са укупно 180 редовних ученика.

Школа има доста ученичког простора, специјализованих учионица, кабинета, радионица, кухињу, ресторан и салон за фризере. Испред школе је велики парк, а иза школе су школски терени.