Орган управљања

Орган управљања школе је Школски одбор, који чине по 3 представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Школски одбор ССШ “Бранко Радичевић” чине:

Представници из реда запослених:

  1. Рајић Мара
  2. Андрић Бранка
  3. Ћорковић Драгана

Представници Савета родитеља:

  1. Павловић Мирослав
  2. Илић Гордана
  3. Дробац Тања

Представници јединице локалне самоуправе:

  1. Матијевић Петар
  2. Дошен Татјана
  3. Јекић Олгица