Тимови

Тим за самовредновање

Оливера Амиџић, педагог

Ненад Бошковић, наставник

Маја Паскаш, наставник

Ивана Станковић, наставник

Јелена Кромпић, наставник

Мирослав Павловић, представник савета родитеља

Сања Ђокић (2ФТ) и

Александра Пантелић (4П), представници ученичког парламента

 

Тим за унапређивање квалитета рада школе

 Мирко Зрнић, директор

Оливера Амиџић, педагог

  

Тим за маркетинг школе

Мирко Зрнић, директор

Оливера Амиџић, педагог

Сања Кошутић, наставник

Тања Матијевић, наставник

Биљана Бошковић. наставник

Данијела Драгојевић, наставник

Наташа Додић, наставник

Рената Самац, наставник

Зорица Жујић, наставник

Жељко Радић, наставник

Ивана Макевић Чојчић, наставник

Нада Павловић, наставник

Ненад Бошковић, наставник

Татјана Јанкуловић (1П), ученик- ученички парламент

 

Тим за заштиту ученика од насиља

Ивана Капетановић, наставник

Ненад Бошковић, наставник

Оливера Амиџић, педагог

Живорад Живковић, наставник

Ивана Станковић, наставник

Нада Павловић, наставник

Дејан Младеновић, школски полицајац

Мирослав Павловић, председник Савета родитеља

Мирко Зрнић, директор школe

 

Тим за заштиту животне средине

Мира Томић, наставник

Мара Рајић, наставник

Љубица Стојановић, наставник

Жељко Радић, наставник

Тамара Ристовић (1П), ученик

Бојана Котур (1Е), ученик

 

Тим за појачан васпитни рад са ученицима

Никола Степановић, наставник

Мира Томић, наставник

Бојана Миладиновић, наставник

Јасмина Марић, наставник

Даниела Васић, наставник

_________________________Родитељ

_________________________Ученик

 

  • Ученик и родитељ из одељења, са којим се примењује појачан образовно – васпитни рад.

 

Тим за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника

Ивана Капетановић, наставник

Зорица Жујић, наставник

Маја Паскаш, наставник

Жељко Радић, наставник

Борислав Димковић, наставник

Оливера Амиџић, педагог

 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика

Мирко Зрнић, директор

Ивана Капетановић, наставник

Јасмина Марић, наставник

Мирјана Тепшић, наставник

Ивана Станковић, наставник

Даниела Васић, наставник

Нада Павловић, наставник

Данијела Драгојевић, наставник

Драгана Мијић, наставник

Јелена Кромпић, наставник

Љубица Стојановић, наставник

Оливера Амиџић, педагог

 

Тим за борбу против корупције

Живорад Живковић, наставник

Тања Билић, наставник

Владимир Бабић, наставник

Бранислава Панчић, наставник

Љиљана Совиљ, секретар школe

 

Тим за здравствено васпитање

Мирко Зрнић, директор

Мира Томић, наставник биологије

Биљана Игњатовић, наставник

Живорад Живковић, наставник

Татјана Видић, представник из Савета родитеља

Немања Лепотић (1Ф), ученик

Мирјана Куриџа (1Ф), ученик

 

Тим за инклузију

  1. Тим за додатну подршку ученицима

(прилагођавање приступа и/или индивидуализацију наставе)

Ненад Бошковић, наставник

Ивана Станковић, наставник

Наставник стручног предмета

одељенски старешина

родитељ детета/ученика

стручно лице ван школе

 

  • чланови одељењског већа одређеног разреда

 

  1. Тим за измењени програм

(уз сагласност интерресорне комисије)

Милица Петровић Стојисављевић, наставник

Бранкица Тодоровић, наставник

Оливера Амиџић, педагог

Нада Павловић, библиотекар

Данијела Драгојевић, наставник