Praksom se izdvajamo, znanjem se ponosimo

logo 1..jpg

Prvi roditeljski sastanak za učenike frizerskog smera

U školi je održan prvi roditeljski sastanak sa svim zainteresovanim učenicima frizerskog smera koji
su se prijavili za učešće na projektu.Bili su prisutni nastavnici Tatjana Ćulibrk i Aleksandra Sazdanić
ispred stručnog veča frizera koje će boraviti sa odabranim učenicima u Italiji kao i Jasmina Marić
nastavnik koji če iči kao zamena direktoru na ovom projektu,po odobrenju direktora škole kao i
Daniela Vasić, koordinator projekta. Roditeljima i učenicima predstavljen je program i projekti koji
su do sad rađeni kao I plan rada na ovom projektu. Bili su prisutni i učenici sa svojim roditeljima i
detaljno se informisali o svemu. Data sui m uputstva za odabir učenika i kako ćemo uraditi selekciju.
Nastavnici iz struke uputili su roditelje o radu učenika do sada. Upoznali smo se okvirno sa koracima
i organizacijom celog puta i potrebnoj dokumentaciji. Sa odabranim učenicima i njihovim
roditeljima biće održan još jedan roditeljski sastanak pred sam put koji se planira.

2.roditeljski sastanak za frizerski smer pred put u Italiju

Pred put u Italiju naše grupe nastavnika I učenika frizerskog smera održali smo 2.roditeljski sastanak.Prisustvovali su učenici I
roditelji,director škole I koorinatori.Učenici I roditelji potpisali su ugovore koji su bili pripremljeni a koordinatori su informisali
roditelje o celoj organizaciji puta I samim detaljima pakovanja,najboljim preporučenim varijantama I mogučnostima različitih
scenarija,planiranom tokom mobilnosti , kao I preporuka za nošenje prtljaga I šta staviti u sadržaj.Još jednom smo ulili poverenje
roditeljima da je sve jako dobro isplanirano I da ne očekujemo nikakve komplikacije. Dogovoreno je mesto I vreme pred polazak.
Roditelji ,učenici I nastavnici su bili u potpunosti spremni za put.

IZVEŠTAJ NAKON MOBILNOSTI