Кувар/конобар

Кувар- Овај смер ученицима нуди стицање знања и вештина у обласни куварства.Неопходно је да ученици стално раде на овом усавршавању ради прилагођавања и развоју своје куварске способности. Након завршетка школовања кувари се могу запослити у било ком угоститељском објекту или уписати на доквалификације и преквалификације.

Конобар- Занимање конобара захтева познавање бонтона, опште културе, пријатност у понашању и бројних способности које се могу стећи искључиво кроз праксу. Ова врста услужне делатности, јако је захтевна, како у физичком тако и психичком смислу.У нашој школи, ова врства трогодишњег образовања, одвија се у складу са предвиђеним наставним планом и програмом уз изузетан нагласак на стицању и усавршавању практичних знања у најпознатијим угоститељских објектима.

кувари и конобари флајер задња (1)

 Погледајте активности наших угоститеља       Дани посне хране

https://www.youtube.com/watch?v=7tcq9eUW3qY

 

ПРЕДМЕТИ

У школској 2017/2018. години у Средњој стручној школи “Бранко Радичевић” постоји једно комбиновано одељење (трогодишњег) угоститељског смера (кувар/конобар) у првом разреду (1У – разредни старешина Ненад Бошковић), једно одељење истог смера у другом разреду (2У – разредни старешина Борислав Димковић), као и једно одељење у трећем разреду (3У – разредни старешина Никола степановић).