Ванредни ученици

У Средњој стручној школи “Бранко Радичевић” могуће је и ванредно похађање настава за  четворогодишње:

Економски техничар,

Финансијски техничар,

Правни техничар,

Моделар одеће,

Техничар – моделар одеће,

и трогодишње смерове:

Кувар,

Конобар,

Мушки фризер,

Женски фризер,

Конфекционар – кројач и 

Трговац.

Наташа Додић, професор – координатор за ванредне ученике
Ивана Макевић Чојчић, професор – координатор за ванредне ученике

Рад са ванредним ученицима обавља се од уторка до петка
Телефон 060/479 03 31