TOOL

Izveštaj za Nastavničko veće i medije po projektu Technology Opportunities as
an Occasion for the Learning Sistems T.O.O.L.S. 2021-1-IT01-KA220-VET-
000032927

Projekat pod nazivom Technology Opportunities as an Occasion for the Learning Sistems T.O.O.L.S. realizovaće se u
period od 24 meseca.Nosilac projekta je italijanski institut-Instituto Proffesionale Alberghiero Turistico, villa San
Giovanni a učesnici su partneri odnosno srednje škole i organizacij iz Italije, Rumunije, Španije, Grčke,Hrvatske
,Mađarske i Srbije.
Ovaj projekat je strateško partnerstvo onih koji učestvuju u srednje stručnom obrazovnom procesu.S obzirom na to da
će ovaj sistem u stalnoj transformaciji, potrebno je kod nastavnika i učenika unaprediti veštine koje će se koristiti u

 1. veku.Svi partneri treba da razviju nove obrazovne planove i programe za svoje časove i tako odgovore na
  izazove koji se nameću kroz process industijalizacije.
  Svi uključeni partneri stalno pokušavaju da unaprede svoja znanja i veštine , kako bi svojim učenicima pružili
  najbolju moguću obuku: postoji stalni problem u vezi sa strategijama i metodama koje primenjuju škole i nastavnici.
  Nastavnicima je potrebno unapređenje profesionalnih i nastavnih veština i bolji i kreativniji uvid u planiranje časova.
  Naatavnici će koristiti inovativnije metoda u nastavi, a njihov rad će biti oplemenjen i dinamičniji,interesantniji
  savremenim generacijama mladih koji pohađaju stručno obrazovanje.
  Prvi sastanak timova pomenutih zemalja učesnica održan je u Španiji7.i 8. Marta 2022. u gradu Badajoz gde su
  direktori i predstavnici svih partnerskih institucija zvanično potpisali ugovore o saradnji.Sastanak u trajanju od dva
  radna dana obuhvatao je niz aktivnosti koje su se odnosile na definisanje detaljnih smernica rada na projektu sa
  detaljnim ishodima rada i mogućim modelima realizacije projekta.Planirana je izrada vodiča,digitalne obrazovne
  platform i donošenje preporuka u obrazovnim politikama prema kojima bi se vodili svi partneri u ostvarenju
  pomenutih ciljeva projekta.

Domaćini ovog susreta bili su iz škole IECO Colonos, Gevora(
Badajoz) iz Španije koji su primili sve goste u radni proctor
škole gde su se održavale sve radne aktivnosti.
Takođe,ljubazne kolege i director škole obezbedili su
kulturnoistorijske posete i obilsake okoline.


Prvi sastanak koordinativnog tima u Bajadosu u Španiji.

Blog na EPALE platformi o održanom prvom sastanku koordinativnog tima i kontinuiarom obrazovanju odraslih u našoj školi možete pogledati na sledećem linku

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/1st-meeting-project-technology-opportunities-occasion-learning-systems-tools-2021-1-it01-0

Projekat Technology Opportunities as an Occasion for the Learning Sistems T.O.O.L.S.

Projekat pod nazivom Technology Opportunities as an Occasion for the Learning Sistems T.O.O.L.S.
realizovaće se u period od 24 meseca.Nosilac projekta je italijanski institut-Instituto Proffesionale
Alberghiero Turistico, villa San Giovanni a učesnici su partneri , odnosno srednje škole i organizacije iz
Italije, Rumunije, Španije, Grčke,Hrvatske ,Mađarske i Srbije.
Ovaj projekat je strateško partnerstvo onih koji učestvuju u srednjem stručnom obrazovnom procesu. S
obzirom na to da će ovaj sistem u stalnoj transformaciji, potrebno je kod nastavnika i učenika unaprediti
veštine koje će se koristiti u 21. veku.Svi partneri treba da razviju nove obrazovne planove i programe za
svoje časove i tako odgovore na izazove koji se nameću kroz process industijalizacije.
Svi uključeni partneri stalno pokušavaju da unaprede svoja znanja i veštine , kako bi svojim učenicima
pružili najbolju moguću obuku: postoji stalni problem u vezi sa strategijama i metodama koje primenjuju
škole i nastavnici.
Nastavnicima je potrebno unapređenje profesionalnih i nastavnih veština i bolji i kreativniji uvid u
planiranje časova. Naatavnici će koristiti inovativnije metoda u nastavi, a njihov rad će biti oplemenjen i
dinamičniji,interesantniji savremenim generacijama mladih koji pohađaju stručno obrazovanje.
Prva obuka (trening) nastavnika održala se u Rumuniju u u Alba Juliji.Obuci od 5 dana su prisustvovala
dva nastavnika iz SSŠ „Brako Radičević“ Ivana Kapetanović i Jasmina Mari direktor škole, Mirko Zrnić.
Ona je bila na temu unapređenje i razvijanja obrazovnih aktivnosti – digitalnih alata za interakciju,
saradnju i kreativnost u stručnom obrazovanju. Učenje o inovativnim nastavnim stilovima (metodama) i
pristupima u srednjem stručnom obrazovanju.Predstavljen je obrazovni sistem Rumunije sa osvrtom
naročito na srednje stručno obrazovanje te su vošene diskusije o obrazovnim praksama svake od zemalja
učesnica. Svaka od zemalja izložila je svoj obazovni sitem u srednjim stručnim školama a potom su
posetili školski inspektorat.
Kolege iz Rumunije su odlično organizovale kulturološki obilazak okoline.

Daniela Vasić,koordinator programa Erasmus+ u SSŠ „Branko Radičević“Ruma

Technology Opportunities as an Occasion for the Learning Systems T.O.O.L.S

9. i 10. 2023. oktobra održan je poslednji transnacionalni koordinativni sastanak po projektu programa Erasmus+ “Technology Opportunities as an Occasion for the Learning Systems T.O.O.L.S” 2021-1-IT01-KA220-VET-000032927

Našu školu predstavljao je direktor škole, Mirko Zrnić i koordinatorke, Ivana Stanković i Daniela Vasić.

Sastanak je održanan u Italiji, Reggio di Calabria.