Ваннаставно особље

Зрнић В. Мирко, дипл. економиста – директор школе

Совиљ Љиљана, дипл. правник – секретар школе

Бакић Драган, дипл. економиста – руководилац рачуноводства

Јанкулов Зоран, економиста – административно-финансијски радник

Стојанац Снежана, административно-финансијски радник

Амиџић Оливера, дипломирани педагог – педагог

Ерор Јован, мастер електротехнике и рачунарства – ИТ администратор

Макевић Чојчић Ивана, маст. професор српског језика и књижевности – библиотекар

Ћосић Боса, инжењер технологије – библиотекар

Лапчевић Милан, домар школе

Петровић Милан, ложач-мајстор

Кецман Слободан, техничар за инвестиционо и техничко одржавање

Аврамовић Злата, спремачица

Глигић Горица, спремачица

Грујић Марија, спремачица

Матић Ержика, спремачица

Сабљић Будимирка, спремачица

Спасојевић Мирјана, спремачица

Стојановић Светлана, спремачица